Historie:

Florbal se v Dubňanech hraje již více než 20 let, kdy u zrodu stáli zejména páni učitelé na zdejší Základní škole, postupně se k nim přidávali starší žáci až vznikl florbalový oddíl na Jižní Moravě. Největší úspěchy klub zažil, když hrál tŕetí nejvyšší soutěž mužu v ČR. Od té doby klubem prošlo řadu hráču a détí, kteří se ať už aktivně nebo pasivně věnují florbalu nebo sportu obecně. V Dubňanech se také nezapomínalo na mládež a již tradičně mají své mládežnické oddíly v soutěžích ČFBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současnost:

V sezoně 2018/2019 FATR přihlásil do soutěží celkem 6 družstev. Muže A, Muže B, Starší žáky, Mladší žáky, Elévy a Přípravku. 

Cílem klubu je pozvednout celkovou sportovní stránku dětí a lidí žijících v Dubňanech a být místem, kam se lidé rádi vrací.

 

Dlouhodobý cíl je zejména vytvoření tréninkových jednotek pro všechny věkové kategorie od přípravky až po muže a umožnění sportovního vývoje v maximální možné míře všem hráčum. 

 

V dětských kategoriích nám jde především o vytvoření pozitivního vztahu dítěte ke sportu a vytvořit pozitivní sportovní prostředí pro jeho přirozený vývoj. 

Děkujeme za návštěvu!