V sobotu 6.4. proběhl TEAM Building mladších žáku a elévu, kdy jsme si zajeli zastřílet do Laser Game Brno.

Naši škorpioni vyjeli vlakem z Hodonínského nádraží v dopoledních hodinách plní natěšení a trenéři zase na 120% obrněni trpělivostí.

Po Laser game jsme se ještě zašli posilnit do pizzerie Tusto Titanium.

Výlet se nám vydařil dle plánu a Věříme, že jsme opět stmelili naše týmy. Jediný, kdo nebyl s naším výletem spokojený byl pravděpodobně automat se sladkostmi ve zpátečním vlaku... 🤔🤣

5ca8d55718fc082z07nd01i.jpg

Děkujeme za návštěvu!